A A A

Domowy kościół

 

„Rodzina żyjąca głębią wiary i wierna miłości Chrystusa jest przyszłością Kościoła i świata” (Jan Paweł II)

 

Życie rodzinne jest wielkim darem od Boga. Wiąże się z nim też wielka odpowiedzialność - za bliskie osoby. Aby być szczęśliwym w życiu małżeńskim, trzeba swój dom budować na skale - Chrystusie.

 

Pomocą w budowaniu życia na fundamentach Ewangelii jest udział w Domowym Kościele - wspólnocie małżeństw. Jest on gałęzią ruchu Światło-Życie, zwanego często "oazą", przeznaczoną dla małżonków. Pomaga on budować między nimi prawdziwą miłość i jedność małżeńską, stwarzając najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli konkretny styl i sposób życia pomagający w zbliżaniu się do Boga i do siebie nawzajem w małżeństwie. Jest to szczególna pomoc dla małżeństw chrześcijańskich zwłaszcza dziś, w obliczu postępującej laicyzacji i promowania konsumpcjonizmu jako najwyższej wartości w życiu człoieka. W dzisiejszej rzeczywistości rodziny narażone są na szkodliwe wpływy kulturowe, społeczne i ekonomiczne, osłabiające ich jedność.

 

Spotkania odbywają się w grupach zwanych kręgami. Uczestnicy wspólnie szukają odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, które pojawiają się w życiu, dzięki wspólnej modlitwie wzajemnie umacniają się poprzez świadectwo wiary.

 

Uczestnictwo we wspólnocie rodzin Domowego Kościoła

  • pomaga małżonkom pełniej otworzyć się na radość i moc Chrystusa płynącą z Sakramentu Małżeństwa
  • dodaje sił i odwagi w pokonywaniu trudów codziennego życia
  • pogłębia dar wiary i miłości, bądź też pomaga w ich poszukiwaniu
  • wskazuje na ogromną moc modlitwy

uczy:

  • porozumiewania się
  • wspólnej troski o życie i miłość
  • współodpowiedzialności
  • przebaczenia
  • wzajemnej akceptacji

Krąg rodzin składa się z 4 - 7 małżeństw. W naszym dekanacie istnieją trzy takie kręgi - przy parafii we Włodowicach i w Nowej Rudzie. Członkowie kręgu spotykają się raz w miesiącu, w domach poszczególnych małżeństw w obecności kapłana, by modlić się, dzielić się życiem i pogłębiać swoją wiedzę religijną.

 

W ciągu roku pracy oraz podczas wakacji możliwe jest uczestniczenie w rekolekcjach formacyjnych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej wspólnoty, albo do niej wstąpić, skontaktuj się z parą odpowiedzialną za ten Ruch w rejonie kłodzkim: dk.oaza.klodzko@gmail.com