A A A

Inne

Witrażesą symbolem Maryi w Kościele, bowiem potrafią wpuszczać do Kościoła światło barwiąc je na różne kolory, zdawałoby się, że najpiękniej, jak potrafią; podobnie Maryja nie przestając być sobą pokazuje nam swego Syna, poprzez pryzmat swej miłości. Okna mają kształt płomienia, mającego oznaczać żar miłości do Boga.
W kościele znaleźć można 9 witraży. 2 z nich znajdujące się po bokach ołtarza głównego przedstawiają chrzest Jezusa w Jordanie oraz wręczenie św. Piotrowi kluczy do Królestwa Niebieskiego . Witraże w nawach bocznych przedstawiają 3 tajemnice różańca oraz sceny z życia św. Rodziny: ze strony
ołtarza św. Józefa są to tajemnice radosne , oraz zaślubiny Józefa z Marią, pokłon Trzech Króli, ucieczkę do Egiptu, życie Świętej Rodziny oraz śmierć Józefa. Naprzeciw, przy ołtarzu M.B. Różańcowej, znajdują się sceny przedstawiające tajemnice bolesne i chwalebne.
Nad głównym wejściem do kościoła znajduje się witraż przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem
. Pod spodem wypisany jest fragment modlitwy Zdrowaś Maryjo.
Nad bocznym wejściem od początku 2001 roku znaleźć można witraż pochodzący ze pochodzi ze skasowanej kaplicy w miejscowym szpitalu, przedstawiający miłosiernego Samarytanina pochylającego się nad pobitym człowiekiem.

Jest jeszcze jeden witraż, o którym mało kto wie, gdyż jest niewidoczny z wnętrza świątyni. Jest to rozeta, która znajduje się nad wejściem podwieżowym. Rozeta, mająca kształt koła, które w wielu kulturach symbolizuje wieczność, przypomina nam o wiecznej miłości Bożej. Jest to też figura uważana za doskonałą. Zatem i to znaczenie możemy odnieść do Boga.

 


Chrzcielnica � neogotycka z końca XIX w., wykonana ze sztucznego piaskowca. Mosiężne przykrycie misy ozdobione jest postacią św. Jana Chrzciciela, którego postać nieodłącznie kojarzy się nam z nawróceniem, chrztem i rozpoczęciem nowego życia jako uczeń Chrystusa. Odnowione w II poł. 2000 r. Baptysterium szczególnie ożywa w Wielką Sobotę, podczas liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy to następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i przypomnienie dnia chrztu, który odbywał się w tym samym miejscu przed laty.

 


Ambona � wykonana przez Jozepha Elsnera z Monachium � ozdobiona postaciami czterech Ewangelistów, zaś baldachim nad nią przedstawia postacie Ojców Kościoła: Ambrożego, Augustyna, Grzegorza i Hieronima. Wszystkie te osoby to postacie ściśle związane z głoszeniem Ewangelii. Patronują one temu miejscu, które przez lata służyło do głoszenia nauk podczas liturgii. Nad nimi postać Chrystusa � najwyższego Nauczyciela.

  • Symbolem św. Mateusza jest człowiek, gdyż zaczyna on swoją Ewangelię od rodowodu Mesjasza - Syna Człowieczego.
  • Święty Marek opisuje na początku swego dzieła nauczanie Jana Chrzciciela, dlatego też jego symbolem jest lew - król pustyni.
  • Zwierzę ofiarne symbolizuje swiętego Łukasza, gdyż zaczyna on swą Ewangelię od opisu ofiary składanej przez kapłana Zachariasza.
  • Orzeł ukazuje wyżyny duchowe, na jakie wspiął się św. Jan podczas swych objawień, przelanych później na karty Pisma Świętego.

 


Żyrandole � wykonane wg wzoru żyrandoli z katedry w Akwizgranie � pierwotnie jeden, później został podzielony na dwa mniejsze, ze względu na protesty wiernych obawiających się o swoje bezpieczeństwo. Ozdobione są, umieszczonymi w małych wieżyczkach, postaciami 8 aniołów i świętych na każdym z żyrandoli.