A A A

Kościół św. Anny

Początki świątyni wiążą się z postawioną tutaj figurą św. Anny Samotrzeciej pochodzącą z roku 1495, ufundowaną przez rodzinę Stilfriedów - ówczesnych właścicieli Nowej Rudy. Prawdopodobnie już w 1515 r. istniała w tym miejscu pierwsza, drewniana kaplica. Obiekt jednak zawalił się w roku 1600, a kult św. Anny z uwagi na reformację zamarł. Pozostał tylko obraz św. Anny (powieszono go na drzewie obok). Odrodzenie nastąpiło w roku 1627,
Z tym miejscem wiąże się legenda o mieszkańcu Nowej Rudy, który nazywał się Kaspar Pohl. Człowiek ten postanowił zebrać drewno pozostałe z pierwszej drewnianej świątyni i wykorzystać je na opał. oraz sterta drewna, którą wspomniany już pan Pohl czterema końmi zaczął zwozić pod swój dom. Mimo ostrzeżeń od ludzi, by świętego drewna nie ruszać, Kaspar kontynuował zwózkę. Gdy zjeżdżał na dół już z ostatnim ładunkiem, niespodziewany grom (może z jasnego nieba) zabił jego trzy konie. Sam Pohl ocalał i zamiast dziękować za to Bogu zaczął kląć ku niebiosom i mówił do Boga: - Zabrałeś mi trzy moje najlepsze konie! Więc weź jeszcze czwartego! Wtem ostatni koń padł martwy. Od tego czasu Pohl już nigdy nie klął.
W okresie kontrreformacji na pamiątkę tego wydarzenia na wzgórzu postawiono drewniany słup z wizerunkiem św. Anny, natomiast w 1644 r. zbudowano murowaną kaplicę, która przetrwała do naszych czasów a w 1655 r. przy kaplicy powstała pustelnia. Wtedy też organizowano w tym miejscu ludowe święto patronki góry. Miejsce to stało się popularne wśród pielgrzymów. A 26 lipca w dzień patronki odbywały się odpusty, które przekształciły się w ludowe festyny.
Tradycja przetrwała do roku 1917. Przy kościele od 1665 r. osiedlali się pustelnicy. Do 1919 r. było ich 15. W 1812 r. miejsce to odwiedził król pruski Fryderyk Wilhelm II.
Po II Wojnie Światowej, kiedy nastąpiła wymiana ludności, kult tego miejsca zamarł, ale góra św. Anny wciąż cieszy się sympatią mieszkańców Nowej Rudy. Odpusty parafialne odbywają się co rok w niedzielę sąsiadującą ze wspomnieniem św. Anny, wypadającym 26 lipca. W okresie wakacyjnym o godz. 15:00 w kościele sprawowane są Msze Święte (od lipca 2023).