A A A

Święty Mikołaj - nasz patron

Mikołaj, patron noworudzkiego kościoła parafialnego, żył w IV wieku w Azji Mniejszej. Urodził się w zamożnej rodzine. W czasie swego życia podróżował do Egiptu, potem już jako biskup Myry zasłynął z miłosiernych uczynków względem bliźnich.Szczególnie wsławiło jego imię to, że znaczną część swego rodzinnego majątku przekazał na wyposażenie trzech panien, które, dzięki temu, zostały uchronione od hańby i wstydu i wyszły za mąż za uczciwych ludzi. To wydarzenie zostało utrwalone na płótnie wieńczącym ołtarz - oto Święty błogosławi trzem pannom obdarowanym przezeń złotymi kulami.Stąd też Św. Mikołaj jest patronem kobiet szukających kandydata na męża, sprzedawców wypraw przedślubnych, kupców, hodowców owiec, krawców i innych rzemieślników. Patronuje także żeglarzom, rybakom i pielgrzymom udającym się w daleką podróż.

 

Zmarł między 345 a 352 rokiem w Myrze i tam go pochowano. W 1087 roku włoscy kupcy wywieżli kości Świętego do Bari we Włoszech chroniąc je tym samym przed poniżeniem przez Turków, którzy w tym czasie zajęli Azję Mniejszą. Z Włoch kult Świętego Mikołaja rozprzestrzenił się na pozostałe kraje europejskie; na Dolny Śląsk dotarł z osadnikami niemieckimi, którzy przybyli tutaj w XIII wieku.

P.I.