A A A

Kościół Bożego Ciała

Historia

Kościół ten zbudowany został pod koniec XIX w. przez wspólnotę ewangelicką. Podczas poświęcenia świątyni w 1868 r. licznie uczestniczyli w uroczystości także miejscowi katolicy, do których pastor Alers, inicjator budowy kościoła, skierował wiele ciepłych słów. Jest to świadectwo wzajemnego zrozumienia między braćmi chrześcijanami jeszcze przed czasami ekumenizmu.
W połowie XX w. z powodów finansowych wspólnota ewangelicka przekazała budynek świątyni miejscowym władzom, które zdecydowały się zamienić kościół w sklep.
W roku 1995 parafia św. Mikołaja zobowiązała się zaopiekować opustoszałą i niszczejącą świątynią. Od tego czasu służy jako kościół p.w. Bożego Ciała.

Wnętrze

Właściwie nie zachowały się elementy dawnego wystroju kościoła. Kiedy parafia przejęła budynek, należało wykonać od nowa ołtarze, ławki, nie pozostał także ślad po funkcjonujących tu kiedys organach. Ciekawostką jest ołtarz soborowy. Zbudowany jest z białego marmuru - przepuszczającego światło. Podświetlony od wewnątrz podkreśla znaczenie ofiary na nim składanej, która jest "całopaleniem" - w Nowym Testamencie dokonanym nie zwykłym ogniem, ale ogniem miłości.