A A A

Apostolat Margaretka

Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła". Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu Aby każdego dnia modlili się na różańcu”.

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja

.. Matka Boża płakała z powodu kapłanów. Płakała nie dlatego, że jesteśmy gorsi od innych. Nie! Matka Boża płakała, gdyż zapomnieliśmy wpatrywać się w Tajemnice Kapłaństwa. Maryja pragnie, abyśmy szukali kapłanów. Ponad 70 tys. kapłanów odeszło, gdyż Kościół zapomniał o nich i nie modli się za nich. Upadli z powodu braku modlitewnej pomocy ze strony Kościoła. Byli zdolni, studiowali, ale brakowało pomocy Kościoła, jego łaski. Matka Boża pragnie, aby Kościół kochał swych kapłanów, gdyż kapłan jest jak Mojżesz prowadzący swój lud. Bez kapłana Kościół nie wiedziałby dokąd iść. Bez nich nie ma chrześcijańskiego sakramentalnego życia i Eucharystii. Bez nich bylibyśmy jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Matka Boża pragnie, aby kapłani wrócili do Twojego serca, do Twojej modlitwy, do Twojej rodziny; abyśmy ich ochraniali.

W czasie jednego z kazań mówiłem o kapłanach. Zrozumiała mnie pewna pani profesor, która przybyła do Medziugorja z Kanady. Zrozumiała i zainicjowała apostolat modlitwy za kapłanów. Porzuciła uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitwy za kapłanów. Apostolat ten nazwała „Margaretka", od kwiatu margaretki. W centrum symbolicznego kwiatka wpisane jest nazwisko księdza a wokół niego na siedmiu płatkach nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za tego kapłana. Nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez całe życie! Pierwsza taka “Margaretka" powstała tutaj w Medziugorju, a w jej centrum wpisano moje imię. Chętni, którzy wpisali swoje imiona na siedmiu kolejnych płatkach złożyli przysięgę, że będą modlić się za mnie przez całe życie. Teraz czuję się jak mała rybka w wodzie. Codziennie Kościół modli się za mnie!

Właśnie tego chce Matka Boża, pragnie żeby chrześcijanie umieścili kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myśli.

Mówię do Was jak brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Każdego dnia módlcie się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez Waszej pomocy nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryl i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła.

Poniżej podajemy wzór modlitwy za kapłanów. Polecamy też Koronkę Medziugorska, Jako, że Apostolat Margaretka" właśnie tam powstał. Radzimy, aby zobowiązania modlitewne nie były zbyt absorbujące, gdyż może to doprowadzić do szybkiego zniechęcenia i porzucenia modlitwy, a przecież nie o to chodzi, Liczy się wytrwałość. Ważne jest, aby każdego dnia ktoś modli się za wybranego kapłana.

Modlitwa

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks………...…......, uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty (imię patrona), którego imię nosi ks……..…….…….... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen

Koronka Medziugorska: Wierzę, 7 x Ojcze Nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu.

Margaretki mają złota serca - i Ty bądź również taki!

Jeżeli chcesz przystąpić do margaretki powstającej w naszej parafii, skontaktuj się z nami. Telefon: 600 460 634