A A A

Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła św. Anny

Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła św. Anny to grupa osób zaangażowana w ratowanie i remont kościoła na górze św. Anny. Poprzez organizowanie koncertów charytatywnych i zbiórek, znacząco przyczyniła się do remontu dachu i elewacji tego kościoła, a także do kapitalnego remontu przylegającej do kościoła pustelni. W okresie letnim, po Mszach Świętych w kościele św. Anny, komitet sprzedaje ciasta, aby zebrać środki na dalsze prace przy kościele. Wspólna troska o tę świątynię sprawiła że zawiązała się zgrana wspólnota ludzi, których zaangażowanie można zobaczyć na corocznych odpustach, połączonych z festynem, w ostatnią niedzielę lipca.